Van Stro muziek tot heden op het Voor te Nieuwenrode

Wij zijn de mannen van het stro muziek
Wij kennen geen politiek
Wij kunnen spelen en op stap marcheren
Het is zoals je zie
Een nootje misblazen doen we niet

En we zijn de Vlaamse zonen
En we zijn voor ’t stro geboren
En we maken veel plezier
En we geven geen moed verloren
Zolang we zijn op zwier

Laat ons maar rijden
Naar alle zijden
Naar oost en west
Het stro muziek is’t best!

Zo was de tekst van het liedje dat Johannes De Wit, de eerste dirigent van de Vrije Vlaamse Zonen van Nieuwenrode, maakte. Want toen ‘speelden’ zijn muzikanten nog op strooien instrumenten, of liever: zongen ze in hun instrumenten.

In 1928 hadden enkele mannen van het Voor van Nieuwenrode op een festival te Londerzeel-Heide strooien instrumenten gezien. Terug thuis besloot Frans Thielemans samen met enkele vrienden voor de grap ook strooien instrumenten te maken. Ze begonnen te vlechten in de herberg van Thielemans op het Voor, nadat de balen stro uit de stal waren gehaald. Voor een bombardon hadden ze twee balen stro nodig, doch veel minder natuurlijk voor bugel, trombone en de kleinere instrumenten. Weldra kende de zangvereniging, of moeten we zeggen ‘stromaatschappij ‘ 200 leden, onder wie een 90-tal met een stro instrument. Wanneer zij door de straten trokken genoten zij telkens een grote bijval.

De strooien grap duurde echter maar één jaar, want in 1929 werd, helaas weliswaar voor de folklore, overgestapt naar koperinstrumenten en sprak men weldra van de fanfare van ’t Stro. De rijkere leden kochten dadelijk een nieuw instrument, de anderen deden het met tweedehandse, waarop ook nog degelijk kon worden gespeeld. In een dorp van amper 1300 zielen hield de strovereniging het hoofd boven water. Ze hadden nog niet dezelfde reputatie als andere verenigingen uit de buurt, maar ze waren altijd paraat om allerlei feestelijkheden in hun dorp op te luisteren.

In 1967 werd er een tamboerkorps voor meisjes opgericht en in 1972 startte de jeugdfanfare. Deze was geheel geïntegreerd in de moederfanfare maar genoot toch een zelfstandigheid en had zelfs een eigen bestuur.

Maar jonge mensen hebben andere muzikale voorkeuren. Om ze gemotiveerd te houden, liet men hen samen met hun muziekleraren, hun eigen muziek spelen in het jeugdorkest, de VVZ-Band. In 2014 werden de Koninklijke Fanfare De Vrije Vlaamse Zonen en de VVZ-Band één springlevende muziekvereniging: de VVZ-Band uit Nieuwenrode, die er prat op gaat ieder jaar met een Bekende Vlaming op te treden in het GC De Muze van Meise en in zaal Plaza in Sint-Amands.

Enkel de twee strohalmen in het huidige logo verwijzen nog naar hun stro-rijke verleden.